Jsem absolventem Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, kde jsem studovala grafický design pod vedením doc. ak. mal. Michala Slejšky.

Zde jsem jako svou magisterskou práci vytvořila autorskou knihu LEVOU ZADNÍ s edukativními prvky. Na dokončení knihy jsem získala v září 2017 grant od Šaškovy nadace. Díky tomuto stipendiu a nakladatelství Labyrint by měla publikace v říjnu 2018 spatřit světlo světa a vy si jí budete moci koupit ve Vašem oblíbeném knihkupectví.

v září 2017 mi také vyšla kniha s názvem ZKRATKY, jejíž nápad se původně zrodil ve zmíněném ateliéru. Zde se jedná o vtipně pojatou příručku, která Vám pomůže zkvalitnit Váš život.

MgA. Mariana Hlubiňáková

(Tutschová)

© 2023 by Sasha Blake. Proudly created with Wix.com