top of page

Autorská kniha

Levou zadní

Tato kniha je pro děti a jejich chytré rodiče. Jde o poutavý příběh o statečném králíkovi s ponaučením. V tomto příběhu se však ještě na každé dvojstraně objevují ustálená slovní spojení, která v doslovném rozebrání po jednotlivých slovech, nedávají smysl. Někdy dokonce není poučeno jen dítě, ale i dospělý. Ne každý ví, proč se říká „ukázat, zač je toho loket“, jak vzniklo „dávat si bacha“ nebo co udělal někdo, kdo „vzal roha“. Tyto frazémy kniha vtipně vysvětluje, někdy více a někdy i méně odborně.

V roce 2017 jsem na dokončení této knihy získala grant Šaškovy nadace.

Kniha dostala podporu Ministerstva kultury a dostala se do katalogu "Nejlepší knihy dětem 2017/2018"

Vydáno v nakladatelství Labyrint.

bottom of page