press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Autorská kniha

Levou zadní

Tato kniha je pro děti a jejich chytré rodiče. Jde o poutavý příběh o statečném králíkovi s ponaučením. V tomto příběhu se však ještě na každé dvojstraně objevují ustálená slovní spojení, která v doslovném rozebrání po jednotlivých slovech, nedávají smysl. Někdy dokonce není poučeno jen dítě, ale i dospělý. Ne každý ví, proč se říká „ukázat, zač je toho loket“, jak vzniklo „dávat si bacha“ nebo co udělal někdo, kdo „vzal roha“. Tyto frazémy kniha vtipně vysvětluje, někdy více a někdy i méně odborně.

V roce 2017 jsem na dokončení této knihy získala grant Šaškovy nadace.

Kniha dostala podporu Ministerstva kultury a dostala se do katalogu "Nejlepší knihy dětem 2017/2018"

Vydáno v nakladatelství Labyrint.