top of page

PŘEROV

Logotyp vychází z pozice města a jeho rozložení. Architektura může být zničena či postavena větší a monumentálnější, tudíž by se mohla stát dominantou. Tvar města se může měnit, ale řeka tekoucí městem zůstává. Město se díky ní dělí na horní a dolní část, stejně jako logo. Systém rozdělování se dále uplatňuje v korporátním stylu města.

bottom of page